30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Důchod

Zaměstnání

Zaměstnání nebo povolání je pravidelně vykonávaná činnost za mzdu nebo plat. Zaměstnání si lidé vybírají dle svých znalostí, schopností a dovedností. Dá se říci, že každý člověk je stavěný na jiné hodnoty, dle toho si také vybírá své povolání. Na určité povolání musí mít lidé kvalifikaci. Jedná se o stav, který člověk získá na školách, tedy vzděláním. Některé povolání mohou lidé vykonávat i bez kvalifikace, jedná se o povolání, v kterých nemají příliš velkou odpovědnost. Na určitá povolání je možné se připravit rekvalifikací. V dřívějších dobách byl pojem zaměstnání a to, co si pod tím představíme, úplně jiný. Tehdy lidé museli vykovávat práci, která jim byla přidělena. Jejich práce byla často podřadná a byla závislá na místě, kde se narodili.

Pokud se zaměříme přímo na pojem zaměstnání, neboli povolání, definujeme ho takto: Povolání je standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost. Pokud tuto definici řekneme doslova svými slovy, jedná se o práci, kterou občan vykonává průběžně, tedy v předpokladu každý den. Tím, že je zaměstnaný, vykonává nějaké povolání, se stává účastníkem trhu práce. Od pracujícího občana se tak předpokládá určité vzdělání, tedy kvalifikace a jiné další způsobilosti, které jsou nutné k vykonávání dané činnosti.

Povolání můžeme strukturovaně popsat. Takovýmto způsobem je také popsána v Národní soustavě povolání. Povolání tedy charakterizuje pracovní činnost, pracovní podmínky, příklady práce, kvalifikační úroveň, pracovní podmínky, zdravotní požadavky, kvalifikační požadavky, požadované kompetence a průměrné mzdy a volná místa na českém trhu práce. Velice důležité v dnešní době jsou kvalifikační požadavky. Jedná se o vhodnou školní přípravu, další vzdělání v tomto oboru, požadované certifikáty nebo povinnou praxi. Tyto požadavky někteří zaměstnavatelé vyžadují a při splnění všech bodů máte mnohem větší šanci na úspěch. Mezi požadované kompetence se řadí obecné dovednosti, odborné znalosti a dovednosti, které jsou pro danou práci nezbytné.

Povolání je v dnešní době velice důležité. Nejen, že tvoří stálý příjem peněz, ale je také základem starobního důchodu. Pokud totiž budete pracovat, tedy vykonávat nějaké zaměstnání 25 let, máte nárok na důchod.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.