30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Půjčky

Podnikatelský úvěr

Každý podnikatel potřebuje při zahájení svého podnikání finance. Bez financí by své podnikání nikdy nemohl zahájit. Ne vždy mají podnikatelé dostatek financí v hotovosti. Proto často přemýšlí, kde sehnat je sehnat. Možností, kde zažádat o zapůjčení financí pro podnikání je několik.

Většinou začínající podnikatelé zkoušejí žádat o půjčku v bance. Pokud neuspějí, pokouší se získat ji u nebankovních společností. Vždyť finance jsou tím nejdůležitějším. Z financí můžou vybavit kancelář, přijmout zaměstnance a začít vydělávat. Výhodnou možností, jak získat potřebné finance je podnikatelský úvěr.

Pro koho je podnikatelský úvěr určen

Podnikatelský úvěr je úvěr poskytovaný fyzickým osobám. Zejména tedy fyzickým a právnickým osobám, které jsou podnikateli. Podnikatelským úvěrem financují podnikatelé své podnikatelské potřeby. Banky dnes nabízejí poměrně pestrou paletu těchto úvěrů, které se od sebe samozřejmě liší.

Odlišnosti mezi podnikatelskými úvěry

Autor obrázku: Pete

Liší se např. způsobem zajištění, příjemcem, dobou splatnosti, účelem podnikatelského úvěru… Úrokové sazby jsou u podnikatelského úvěru většinou stanovovány individuálně. Hodně také záleží na bonitě klienta, způsobu zajištění úvěru a jeho výší. Nejnižší úrokové sazby jsou poskytované u hypotečních úvěrů a nejvyšší úrokovou sazbu mají kontokorentní podnikatelské úvěry.

Podnikatelské úvěry se samozřejmě i člení. Nejčastěji se využívá toto členění:

Podle subjektu podnikatelského úvěru

  • Úvěry pro fyzické osoby – drobní podnikatelé a živnostníci
  • Úvěry pro malé a střední firmy – poskytnuté podle výše ročního obratu
  • Úvěry pro větší a velké firmy

Podle účelu na který je podnikatelský úvěr určen

  • Provozní úvěry
  • Investiční úvěry
  • Neúčelové úvěry

Podle doby splatnosti podnikatelského úvěru

  • Krátkodobé podnikatelské úvěry – splatnost do 1 roku
  • Střednědobé podnikatelské úvěry – splatnost od 1 roku do 5 let
  • Dlouhodobé podnikatelské úvěry – splatnost nad 5 let

Podnikatelé tedy mají možnost zvolit si úvěr, který potřebují. Nejčastěji se potřeby uspokojují pomocí provozních a investičních úvěrů. Tyto úvěry ovšem dostanou, až po několika úspěšných letech na trhu. Ovšem vybrat si už budou moci takový podnikatelský úvěr, který jim sedne na míru.

Vhodné je, aby si podnikatel však zjistil aspoň základní informace o těchto úvěrech, každý se totiž používá na něco jiného. V článku proto uvedeme aspoň základní informace o provozním podnikatelské úvěru, investičním podnikatelském úvěru a neúčelovém podnikatelském úvěru.

Provozní podnikatelský úvěr

Je přímo určen k financování provozních potřeb podnikatele. Čili z toho úvěru je možné pořídit zboží, materiál, menší investiční majetek a financovat pohledávky. Je poskytován buď jako krátkodobý, nebo střednědobý. K jeho zajištění není obvykle nutná nemovitost, postačí směnka. Není nutné udávat účel úvěru.

Investiční podnikatelský úvěr

Přímo financuje pořízení investičního majetku podnikatele. Je jedno zda se bude jednat o investiční majetek hmotný či nehmotný. Tento úvěr se zpravidla poskytuje jako střednědobý až dlouhodobý. K jeho zajištění slouží nemovitost. Musí se uvést i účel úvěru.

Neúčelový podnikatelský úvěr

Tento úvěr nevyžaduje uvedení účelu použití. Ovšem k jeho zajištění musí být použitá nemovitost ve vlastnictví podnikatele či třetí osoby. Úvěrem může podnikatel financovat investice či refinancovat starší úvěry. Lze jej využít i na vytvoření kapitálu firmy. Výše úvěru je omezena hodnotou nemovitosti, bonitou klienta, vyšší investice. Jedná se o střednědobý podnikatelský úvěr.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.