30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Dávky

Mateřská dovolená a její výše

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péči o narozené dítě. Většina lidí se mylně domnívá, že mateřská dovolená je pro matku opravdu dovolenou. Opak je pravdou, žena pečující o narozené dítě neprožívá dovolenou, ale prožívá spoustu starostí a radostí.

Mateřskou dovolenou upravuje Zákoník práce. Patří do skupiny důležitých osobních překážek v práci. Po jejím skončení na ni může navázat po žádosti zaměstnankyně rodičovská dovolená. Mateřská dovolená přísluší zaměstnankyni pouze po dobu 28 týdnu. Pokud se narodí dvě a více dětí, doba se zvyšuje na 37 týdnů.

Na MD se zpravidla nastupuje šest týdnů před očekávaným dnem porodu. Nejdříve se může nastoupit osm týdnů před očekávaným dnem porodu. Nastane-li porod dříve než určil lékař a zaměstnankyně, tak vyčerpá méně než šest týdnů mateřské dovolené, náleží ji mateřská dovolená od dne jejího nástupu až do uplynutí šesti týdnů. V případě, že vyčerpá z jiného důvodu méně, než šest týdnů mateřské dovolené, náleží ji mateřská dovolená od dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů.

Žádanku na MD vystavuje ženě gynekolog. Zaměstnavatel poté informuje správu sociálního zabezpečení. Na MD má nárok žena zaměstnankyně, nebo žena OSVČ, která se účastnila nemocenského pojištění. Tato podmínka má svůj základ v tom, že peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí z této dávky. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká každé ženě, ale jen ženám odvádějícím po určitou dobu nemocenské pojištění.

Nárok na ni mají i osoby, které převzaly dítě do péče nahrazující péči rodičů. Rozhodnutí o péči o převzetí dítěte musí vydat příslušný orgán. Mateřská dovolená se tak ženě poskytuje od dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, nejdéle však do osmého měsíce věku dítěte. Rodičovská dovolená se poté poskytuje od dne převzetí dítěte až do tří let věku dítěte.

Peněžitá pomoc v mateřství se ženám vyplácí od prvního dne nástupu na MD. Částka se rovná 60% denního vyměřovacího základu za kalendářní den. O něco lepší situaci při nástupu MD a výpočtu peněžité pomoci v mateřství mají ženy, které byly v důsledku těhotenství převedeny na jinou práci. Dostávají totiž vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Tento příspěvek tak ženám vyrovnává rozdíl mezi původní a novou mzdou. Příspěvek se ženě vyplácí za všechny kalendářní dny, kdy trvalo převedení na jiný typ práce. A to nejdéle do počátku 6. týdne od dne očekávaného porodu. Za každý kalendářní den ženy dostanou 60% denního vyměřovacího základu.

Ženám na MD přísluší i pomoc od státu. Tímto krokem chce stát zvýšit klesající porodnost. Ženy si mohou zažádat o rodičovský příspěvek. Tento náleží rodiči, který celodenně řádně pečuje o dítě do věku čtyř let nebo do věku sedmi let dítěte, pokud je dítě zdravotně postižené.

Při poskytování této dávky se nezkoumá příjem ženy. Musí být pouze splněna podmínka celodenní osobní péče o dítě. Tato podmínka není splněná v případech, je-li dítě umístěno v jeslích nebo mateřské škole déle než pět kalendářních dnů v měsíci. Výše rodičovského příspěvku tvoří 1,5 násobku životního minima.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.