30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Půjčky

Půjčka na směnku

Co to vlastně směnka je? Je to v podstatě obchodovatelný cenný papír. Jak je známo, často se využívá k zajištění půjček. Tento papír je pro věřitele velmi cenný, ale pro klienty mnohdy velká ztráta.

V postatě se dlužník nebo klient podpisem směnky zavazuje jejímu majiteli, tedy věřiteli, splatit uvedenou dlužnou částku v určený termín a místo. V tomto ohledu se dané podmínky musí bezpodmínečně dodržet. Takže v podstatě jak se na tomto cenném papíru Váš podpis objeví, už jen těžko to půjde vrátit zpátky.

Pokud částku neuhradíte v určeném termínu, věřitel rovnou podává originál této směnky na soud a soud se v tomto případě na nic ptát nebude a rovnou podá směnečný rozkaz, kde je lhůta 15 dnů na zaplacení, nebo odvolání se proti pravosti směnky. Pokud v tomto období nepodniknete ani jednu variantu, soud takovýto případ předává rovnou exekutorovi.

Směnky existují ve dvou formátech, buď směnka vlastní kdy se klient zavazuje dluh uhradit přímo majiteli směnky. Nebo směnka cizí, kdy v podstatě majitel směnky touto činností pověří třetí osobu povětšinou třeba banku.

Aby mohla být taková směnka platná, musí obsahovat určitá kritéria:

  • označení „směnka“ nestačí jen v nadpisu, tento pojem musí obsahovat i text listiny
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit částku, která je na směnce uvedená
  • datum splatnosti
  • lokalita nebo místo kde má být dluh zaplacen
  • datum a místo vystavení směnky
  • jméno věřitele, kterému má být směnka vyplacena
  • vlastnoruční podpis výstavce tedy věřitele

Další věcí, kterou udává zákon, směnka musí být vypsána vlastnoručně, ale už neudává, na jakém formátu má být vypsána, proto, pokud bude mít všechno, co má mít, jak je popsáno výše, může být napsána třeba na ubrousku.

A kdy je tedy vlastně splatná? Určitě jednou variantou je datum splatnosti, které je uvedené. Dále do určité doby po vystavení směnky, což může být třeba půl roku. Také kdykoli, kdy Vám ji majitel předloží a v neposlední řadě nějaký čas po předložení třeba např. týden.

Pokud tedy budete uvažovat o směnce, určitě si to dobře rozmyslete, protože pokud ji jednou podepíšete, věřitel už má vrácení peněz zaručeno, tudy už není cesta zpět.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.