30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Podnikání

Chcete být dobrovolným plátcem DPH? Hodit se vám bude kompletní podnikatelský plán

Stát se dobrovolným plátcem DPH chce řada začínajících podnikatelů a firem. Rozhodně to však už není tak snadné, jak to bývalo dříve a počítejte s tím, že musíte finanční úřad doslova zahltit důvody, proč na tom trváte. Jinak vás čeká dokládání nových a nových dokumentů a registrace k DPH se může zpozdit třeba i o rok. Nebo vaši žádost zamítnou zcela.

Co znamená být dobrovolným plátcem DPH?

Ze zákona se musíte k placení DPH přihlásit až ve chvíli, kdy váš obrat překročí jeden milion korun za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců. Tedy pozor, ne za kalendářní rok. Situace tak může nastat i v průběhu účetního roku. Automaticky se plátcem DPH stáváte ve chvíli, kdy se stanete společníkem společnosti, která již plátcem DPH je. Povinně jsou plátci DPH rovněž firmy nabízející zboží v tuzemsku, ale sídlící v zahraničí.

Plátcem se však lze stát i na základě dobrovolnosti. Má to však své ale. Zatímco v minulosti mohla firma, i začínající, prostě jen stroze požádat o to, že se chce stát dobrovolným plátcem DPH, dnes dělají úřady obstrukce. Proč tomu tak je?

V minulosti se objevilo mnoho podvodů souvisejících s neoprávněným nárokováním si velkých částek DPH. Stát místo toho, aby našel způsob, jak těmto podvodům zamezit, výrazně ztížil začínajícím firmám možnost stát se dobrovolnými plátci DPH. Neznamená to však, že se vám to nepodaří. Pouze platí, že pokud si netoužíte rok dopisovat s finančním úřadem, a nakonec i tak odejít s nepořízenou, je nutné k žádosti přiložit další potřebné náležitosti.

Chybět by neměl komplexní podnikatelský plán. Ten by si od vás nakonec finanční úřad i tak vyžádal. Pomocí jednoduchého návodu jej sestavíte snadno, i když jej jako řada podnikatelů nemáte vůbec zpracovaný. Rozhodně se absenci plánu nevyplatí podcenit. Návodem vám může být podnikatelský plán v kostce & Lean Canvas.

Proč vlastně o plátcovství DPH usilovat?

Začínající a dosud nepodnikající podnikatel nemusí chápat, proč se snažit uvázat k placení další daně. Avšak důvody jsou zřejmé. Kdo obchoduje s firmami, které jsou plátci DPH, nebo je dokonce prostředníkem mezi firmami, které jsou obě plátci, potřebuje být rovněž plátcem DPH. Finanční úřad někdy požaduje dokládat faktury, že s plátci DPH skutečně obchodujete. Není to však jediný důvod.

Právě při startu podnikání máte nejvyšší vstupní náklady. Pořizujete si zařízení kanceláře, nakupujete IT vybavení, firemní automobil, výrobní stroje, často výrobní materiál a další věci. Vše nakupujete s DPH. Jako plátci této daně si však DPH můžete nárokovat zpátky. Pro mnohé podnikatele tak nemá smysl s podnikáním vůbec začínat, dokud se nestanou plátci. Vstupné náklady by byly zcela zbytečně vyšší o DPH. Podnikatelé si chtějí DPH nárokovat co nejdříve zpátky a tyto peníze použít k dalšímu podnikání.

Jako podnikatel se potřebujete stát plátcem DPH též tehdy, když nakupujete služby a zboží zatížené klasickou sazbou DPH, ale své produkty a služby pak prodáváte s nižší sazbou. Tohle je případ například zemědělských firem, ale též firem ve stavebnictví.

K DPH je nutné se přihlásit také tehdy, když plánujte obchodovat se zahraničím.

Všechny tyto příklady jsou důvodem, proč žádat o dobrovolné plátcovství DPH hned při startu podnikání. V podstatě nejde žádost odkládat a potřebujete to řešit ihned. Přesto jsou známy případy, kdy se žádost nakonec vyřídit nepovedlo, nebo se vyřizování táhlo i rok. Při žádání o dobrovolné plátcovství DPH proto musíte být připraveni. Existují společnosti, které v této oblasti nabízí placené služby, ale mnohdy si můžete poradit i svépomocí.

Zažádejte o dobrovolné plátcovství DPH správně

Jak již bylo řečeno, finančnímu úřadu nebude rozhodně stačit prostá žádost k registraci. Tu je samozřejmě nutné předložit rovněž. Vždy se podává na předepsaném tiskopisu. Pokud jste auditovanou firmou nebo máte již zřízenou datovou schránkou, musíte tento tiskopis a další dokumenty podat vždy elektronicky prostřednictvím datové schránky. Jako nová společnost si dejte pozor na to, že mezi zápisem do obchodního rejstříku a založením datové schránky je určitá prodleva. Nějaký čas možná budete muset počkat. Na žádosti vyplňte rovněž kolonku s důvody žádosti, a to přesto, že budete tyto důvody dokládat ještě samostatně (v přiložených dokumentech).

Spolu s žádostí dodejte další podklady. Již je veřejně známé, co finanční úřad po žadatelích dodatečně poptává. Všechny tyto dokumenty dodejte předem, čímž se vyhnete dodatečným obstrukcím ze strany úřadu a prodlení s vyřízením vaší žádosti.

Úřad po vás bude poptávat uvedení skutečného předmětu podnikání a specifikaci té činnosti, která se stane předmětem zdanitelného plnění. Ptát se vás bude na to, kdo vám vede účetnictví, doložit budete muset smlouvu o bankovním účtu a pravděpodobně i výpis z tohoto účtu. Ptát se vás bude na počet provozoven i na skutečné sídlo firmy, které nemusí odpovídat tomu, které jste uvedli při zápisu do OR. Popsat musíte i majetek, jenž je zapojen do podnikání, nebo jej pro podnikání plánujete pořizovat. Nejrozsáhlejším přiloženým materiálem pak je ekonomický plán činnosti firmy, tedy komplexní podnikatelský plán.

Jestliže dodáte tyto podklady, finanční úřad už po vás nemá co jiného žádat. Pokud budou materiály jasně mluvit pro to, že se dobrovolným plátcem DPH potřebujete stát, finanční úřad vám to povolí.

S registrací k DPH vám vznikají další povinnosti 

V první řadě faktura pro plátce DPH vypadá jinak. Hlídejte si, že vystavujete správnou. Vystavit ji musíte vždy do 15 dnů od termínu, kdy došlo k plnění. Tyto doklady pak máte povinnost archivoval 10 let. Každý měsíc musíte též podávat daňové přiznání spolu s kontrolním hlášením. Podává se vždy do 25. dne následujícího měsíce zdaňovacího období. Je to tedy hodně administrativních povinností navíc, které je nutné hlídat. Sledovat musíte i změny týkající se DPH, které jsou poměrně časté.

Jaké změny v souvislosti s DPH nás čekají příští rok?

Změny DPH v roce 2021 budou spojené především s ukončením osvobození od DPH u malých zásilek do 150 €. Zásilkový prodej začne být nově zdaňován v zemi příjemce. Výjimky budou mít pouze malé podniky. Tyto změny v DPH pro rok 2021 si rozhodně nastudujte podrobněji.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.