30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Dávky, Důchod

Důchod

V České republice existují 4 různé druhy důchodů. Těmi jsou starobní důchod, invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod a sirotčí důchod. Každý z těchto důchodů je prakticky základní výměr důchodu plus procentní výměry.

U starobního a invalidního důchodu záleží procentní výměr na době, kdy klient platil důchodové pojištění. U vdovského a sirotčího důchodu se pak jedná o procento z celkové výměry invalidního či starobního důchodu.

Starobní důchod je dnes v České republice využíván snad nejvíce. Na starobní důchod mají nárok ti lidé, kteří dosáhli důchodového věku, pod podmínkou, že platili důchodové pojištění dvacet pět let. Pokud občan dosáhne věku šedesát pět a platil pojištění patnáct let, nárok na starobní důchod má také. Důchodový věk je individuální s pohlavím. U žen se tento životní limit snižuje dle počtu vychovaných dětí. Starobní důchod se tedy skládá ze základní výměry, která v dnešní době činí 2 170 Kč. Dalším produktem důchodu je pak procentní výměra. Ta činí nejméně 770 Kč měsíčně a to u všech typů starobního důchodu. Její horní hranice není omezena.

V České republice je také možný předčasný starobní důchod. Pokud byl občan pojištěn nejméně 25 let a zbývají mu 3 roky do dosažení důchodového věku. Poté je minimum celkového důchodu stejný, jako u starobního důchodu, horní hranice opět není omezena.

Invalidní důchody jsou závislé na stupni invalidity. Pokud se jedná o 1. a 2. stupeň, pak má občan nárok na částečný invalidní důchod. U trvalého invalidního důchodu se jedná o 3. stupeň. Různé stupně jsou závislé na procentuálním poklesu pracovní schopnosti občana. 1. Stupeň dovoluje 35% až 49%. Druhý stupeň 50% až 69% a do třetího stupně posudková komise zařadí občany s poklesem pracovní schopnosti o 70 % a více. Výše invalidního důchodu se skládá opět ze dvou složek. Těmi jsou základní výměra a procentní výměra.

Na vdovský důchod má nárok vdova po úmrtí manžela. Nárok na tento důchod má tehdy, pokud její choť zemřel následkem pracovního úrazu, pokud bral měsíční důchod, anebo pokud splnil potřebné doby nároku na starobní důchod. Vdově je vyplácen vdovský důchod také v případě, že dosáhla 55 let, pečuje o bezmocné rodiče, nezaopatřené dítě či o dlouhodobě těžce zdravotně postižené zletilé dítě. U Vdoveckého důchodu je míra a pravidla téměř stejná, jako u vdovského. Nárok na důchod však zaniká uzavřením nového sňatku.

2 Comments

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.