30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Peníze

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Vzít si půjčku nebo úvěr se stalo mnohdy jedinou možností, jak dosáhnout na finančně náročné objekty, jako automobil nebo byt či stavbu domu. S tím vzniklo riziko se zadlužeností. Od roku 2008 je v platnosti nový insolvenční zákon, který přichází s řešením. Vyhlášení osobního bankrotu je možné východisko. Co je to osobní bankrot a jak ho vyhlásit, se dočtete v následujícím článku.

Co je to osobní bankrot

Osobní bankrot je jedna z možností, jak se dostat ze spárů dluhů, věřitelů a exekutorů. Jedná se o proces, kdy dojde k oddlužení fyzické osoby. Po vyhlášení osobního bankrotu se všechny dluhy sloučí do jednoho. Po schválení soudu a věřitelů je možné se zbavit do 5 let dluhů a zaplatit jen 30 % z celkové částky.

Kdo může vyhlásit osobní bankrot

Vyhlásit osobní bankrot jde pouze u fyzické osoby, která se do tíživé životní situace dostala jinak, než podnikatelskou činností. Jedná se tak o občany a bývalé živnostníky, kterým skončila platnost živnostenského listu. Dále pak musí být žadatel starší 18 let a mít čistý trestní rejstřík.

Postup vyhlášení osobního bankrotu

 • podání návrhu na povolení oddlužení
 • zahájení insolvenčního řízení soudem
 • rozhodnutí řízení
 • určení způsobu řešení
 • oddlužení

Návrh na oddlužení

Celý proces je nutné zahájit podáním návrhu na povolení oddlužení k insolvenčnímu soudu (krajskému soudu). Návrh je možné odeslat v elektronické podobě i tištěné podobě. Návrh se adresuje příslušnému krajskému soudu. Návrh musí být podepsaný a úředně ověřený. V případě elektronické žádost, je potřeba ho podepsat elektronickým podpisem.

Návrh musí obsahovat následující po formální stránce:

 • označení konkrétního soudu, kterému je adresován
 • kdo návrh o povolení oddlužení podává
 • návrh musí být datován a podepsán

Faktické stránce:

 • označení dlužníka a osoby, které za něj budou oprávněné jednat
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
 • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

Insolvenční řízení

Soud většinou rozhoduje ve lhůtě 15 dnů, s tím, že do 7 dnů může po dlužníkovi vyžadovat doplňující podklady. Nejpozději do 10 dnů po podání návrhu je nutné, aby soud zahájil kroky, které budou směřovat k výslednému rozhodnutí. Proti rozhodnutí soudu je možné podat odvolání, které musí být vyřešeno do 2 měsíců od podání odvolání.

Zamítnutí návrhu

Insolvenční soud může rozhodnout negativně a návrh o oddlužení zamítnout. Může tak učinit na základě okolností, které zřetelně vypovídají o nepoctivém záměru dlužníka. Například, že se dlužník snaží tímto způsobem řešit své podnikatelské dluhy z minulosti.

Způsob řešení oddlužení

Během soudního řízení jsou pozváni všichni věřitelé, kterým se tak usnadní vymáhání pohledávek. Věřitelé vytvoří věřitelský výbor, který se musí domluvit na metodě, která bude na oddlužení využita. Metody stanovuje insolvenční zákon.

 • oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
 • oddlužení plněním splátkového kalendáře

Oddlužení

Samotný proces oddlužení, pak závisí na konkrétní metodě. V případě, že dlužník disponuje nějakým majetkem a neočekává se v blízké době, na základě vzdělání a schopností, vyšší výdělek. V takovém případě by nebylo možné zásadně zasáhnout do výdělku nad hranici nezabavitelné částky.

Druhá varianta je poměrně zdlouhavější, ale je zde možnost, že se dluhy zaplatí zcela. Po dobu 5 let se dlužníkovi odečítá částka přesahující nezabavitelné minimum. Tedy i po zaplacení minimální 30% hranice.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.