30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Peníze

Změny ve finančním leasingu s nástupem roku 2015

Finanční leasing patří k nejoblíbenějším způsobům, které umožňují financovat nákup vozidel. Od roku 2015 přinesla novela zákona o daních z příjmů mimo jiné i změny související s finančním leasingem. Tou největší změnou je nová definice finančního leasingu nacházející se v § 21d odst. 1 zákona o daních z příjmů (ZDP), která představuje ztotožnění tohoto pojmu s jeho ekonomickou náplní.

Definice pojmu finančního leasingu je přínosem, znamená větší právní a daňovou jistotu. Nová definice ale nemění dosavadní daňové ani účetní aspekty finančního leasingu.

Nová definice finančního leasingu

Definici můžeme od roku 2015 vyložit následovně:

Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí, že bude věc přenechána vlastníkem k užití za úplatu, jestliže:

1) je při vzniku smlouvy sjednán převod nebo právo převodu vlastnického práva k užívané věci z vlastníka na uživatele po uplynutí dohodnuté doby,

2) ke dni převodu vlastnického práva nebude kupní cena vyšší než zůstatková cena daňová po rovnoměrném odpisování,

3) je při vzniku smlouvy sjednáno, že po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny: užívací práva k předmětu leasingu, povinnosti spjaté s péčí o předmět leasingu i rizika spjatá s užíváním toho předmětu,

4) finanční leasing splňuje minimální dobu trvání dle doby odpisování stanovené v § 30 odst. 1 nebo v § 30b ZDP v okamžiku uzavření smlouvy. U hmotného majetku zařazeného ve 2. až 6. odpisové skupině lze oproti době odpisování zkrátit dobu trvání finančního leasingu o 6 měsíců.

Tím, že došlo k doplnění určujících znaků finančního leasingu zejména v bodech 3 a 4, by se mělo předejít pochybnostem, jestli je provedená transakce mezi smluvními stranami finančním leasingem nebo operativním leasingem.

Výhody finančního leasingu

Finanční leasing, který nabízí společnost Unileasing a.s., klientům zajistí snadné a rychlé pořízení movité věci. Rozložení splátek je dostatečně velké a ke sjednání leasingu je potřeba minimum podkladů. Financovat tak můžete nejčastěji nákup vozidel, ale i jiných předmětů. Finanční leasing je možné předčasně splatit či dohodnout speciální podmínky financování – nepravidelnost splácení, variabilní zůstatková hodnota a jiné.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.