30 free spins od Mostbet je speciální bonus, který zvyšuje vaše šance na výhru.
Home » Investice

Hledáte investiční příležitost s velkými zisky? Investujte do dluhopisů

Dluhopisy neboli cenné papíry představují skvělou investiční příležitost s poměrně velkou mírou výnosu, která je pevně daná. Emitent, tedy společnost, které půjčíte finanční zdroje podložené cennými papíry, se totiž zavazuje zaplatit vám každý rok úrok z dluhopisu, takzvaný kupón. Větší míra výnosu je garantována u korporátních neboli podnikových dluhopisů, která se může vyšplhat až k 10 procentům, jako je tomu například u firmy Uniprospe.eu. Státní dluhopisy garantují výnos pouze kolem tří procent.

Jaké jsou garance výnosu?

V praxi se můžete setkat s nabídkou různých druhů dluhopisů, jejichž základní rozdělení je dle splatnosti nebo dle úročení. Z hlediska doby splatnosti můžeme hovořit o dluhopisech krátkodobých (se splatností kratší než jeden rok), střednědobých (splatnost 1-5 let) a dlouhodobých (splatnost více než 10 let). Existují však i dluhopisy bez data splatnosti, nazývané též věcné dluhopisy, které nemají splatnost a úročení vyplácí trvale.

Podle úročení se pak dluhopisy rozdělují na:

· dluhopisy s pevným úročením, u kterých je předem jasně stanoven kupón, a tedy definován zisk;

· dluhopisy s variabilním kupónem, kdy je kupón místo pevného úročení navázán na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko;

· indexovaný dluhopis, který je podobný těm s variabilním kupónem, rozdíl je ale v tom, že se kupón váže na vývoj indexů ropy, zlata, mezd nebo jiných komodit.

Z hlediska rizikovosti a výnosovosti je nejlepší možností investice do střednědobých dluhopisů s pevným úročením, jako nabízí například investice s Uniprospe.eu. Její dluhopisy jsou splatné na konci roku 2022 a garantují výnos 9,5 procenta, takže se vám vaše investice vrátí v krátkém čase a s velmi dobrým ziskem.

Pokud se rozhodnete investovat do dluhopisů, vždy předem zvažte různé možnosti a především si důkladně prověřte emitenta. Jen tak budete mít jistotu, že se vám vaše investice vrátí – a navíc se ziskem.

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

Peníze a My

www.penizeamy.cz je portál, který vás naučí, jak s penězi hospodařit, jak jich mít více a nemuset si na vše brát půjčky. Investice, spoření, důchod, kreditní karty, ale i ty půjčky jsou témata, o kterých píšeme.